Videoconferències II. Formació dels Professionals Sanitaris en l’Ús Racional del Medicament 2023

Aquestes jornades se centren en l'actualització farmacoterapèutica per a patologies prevalents a l'Atenció Primària, posant un fort èmfasi en l'ús racional dels medicaments orientat a la cronicitat i la seguretat en els seu ús. 

A través d'aquestes formacions s'assoliran els següents objectius:

  • Gestionar el tractament del dolor crònic no oncològic.
  • Determinar el tractament adequat en pacients amb malaltia renal crònica.
  • Avaluar i determinar el tractament de la insuficiència cardíaca reduïda.
  • Valorar les infeccions més prevalents en infants a urgències.
  • Millorar l'adequació dels tractaments i la seguretat en els pacients.
  • Revisar les condicions de validació dels productes on pot haver-hi més dubtes.
  • Facilitar eines de suport als prescriptors i validadors.
  • Identificar els productes d'ortopèdia més demandats a l'Atenció Primària.
  • Abordar les infeccions de transmissió sexual en l'atenció primària


Image title

Material

Programa.pdf

Dades de l'activitat

Crèdits: 1,8

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 11 h.

Data i horari:

Del 24 de novembre de 2023 al 20 de desembre de 2023

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta