Update en instruments per a la valoració de la fragilitat i la complexitat a l’atenció domiciliària

Objectiu general

Millorar la competència professional en l’ús d’instruments a l’abast dels professionals sanitaris

per a la valoració de la fragilitat i la complexitat a l’entorn d’atenció domiciliari.

Objectius específics

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de:

• Identificar i diferenciar criteris de complexitat clínica, social i de sistema

• Identificar criteris de malaltia crònica avançada

• Seleccionar les valoracions de complexitat i fragilitat més adequades en funció del perfil

dels pacients atesos i el context de la valoració: de cribratge poblacional, de diagnòstic

situacional, o elaboració de pla d’atenció)

• Fer una presa de decisions amb la informació de les valoracions: establir objectius

terapèutics generals d’atenció i definir intervencions en fragilitat i complexitat basades

en la evidència científica.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 4 h.

Data i horari:

30/05/2024 (de 16:00 a 20:15 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

Preu: 105 €
Fes-te soci ara i estalvia't 25 €

Socis: 80 €

Socis residents: 60 €