Formació de formadors, Adhesió terapèutica en Asma (Barcelona tarda)

Objectiu general

Formar als professionals sanitaris en base al document d’Adhesió Terapèutica enasma elaborat pel Grup de treball de malalties respiratòries de la CAMFiC permillorar l’adhesió terapèutica en el pacient amb asma.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,3

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 2 h.

Data i horari:

14/09/2022 (de 17:00 a 19:00 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

Activitat gratuïta