Abordatge del consum d'alcohol a l'Atenció Primària

Objectiu general

- Facilitar l’adquisició de les habilitats necessàries per fer una identificació precoç i unaintervenció breu en el consum de risc i perjudicial d’alcohol, així com també abordar lasíndrome de dependència de l’alcohol. 

- Millorar el coneixement del professional per tractar els problemes d’alcohol.

- Fomentar la difusió de les eines del “Beveu menys” entre els professionals de l’AP i CAS.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 2,1

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 15 h.

Data i horari:

Del 15 d'abril de 2021 al 30 de juny de 2021

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta