Abordatge del consum d'alcohol a l'Atenció Primària

Objectiu general

  • Facilitar l’adquisició de les habilitats necessàries per fer una identificació precoç i una intervenció breu en el consum de risc i perjudicial d’alcohol, així com també abordar la síndrome de dependència de l’alcohol.
  • Millorar el coneixement del professional per tractar els problemes d’alcohol.
  • Fomentar la difusió de les eines del “Beveu menys” entre els professionals de l’AP i CAS.

Cost de l'activitat: 250€

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 3,3

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 18 h.

Data i horari:

Del 2 de maig de 2019 al 8 de juliol de 2019

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta