4 de març de 2024

Entrevista a Gabriel Cuatrecasas

Image title1.- Per què es crea el grup d’obesitat dins la CAMFiC?

En els darrers anys s’ha anat veient que l’obesitat, entesa com un augment i distribució patològics del teixit adipós, té unes conseqüències metabòliques perjudicials pel cos significatives i de manera independent d’altres malalties i factors de risc més coneguts. A més ens trobem amb una elevada prevalença en el nostre entorn i des d’edats precoces, motius pels quals finalment hem pensat que hi havia prou fonament per crear un equip de treball focalitzat en l’estudi d’aquesta malaltia, i sobretot implicant diferents perfils professionals de Primària.

2.- Vosaltres expliqueu que l’objectiu general es l’estudi de l'obesitat des de l’àmbit de l'Atenció Primària i aconseguir que metges i pacients es sensibilitzin sobre l’obesitat. A què us referiu quan parleu de sensibilització?

Ens trobem davant d’una malaltia que l’hem tinguda al voltant de les nostres pràctiques professionals cada dia, però tant per manca de coneixement com per no disposar d’eines eficaces, tots plegats directament o no l’hem abordada o no ho hem fet adequadament. El gran tret diferencial dels centres d’Atenció Primària respecte a d’altres especialitats és que tractem de manera recurrent un gran volum de persones i totes les seves malalties alhora. El repte de sensibilitzar voldrà dir explicar el perquè de la importància d'introduir ara en l’equació l’obesitat i de dissenyar uns fulls de ruta mínimament estructurats amb uns objectius concrets, sobretot per a determinats grups de més risc i mostrar que això té un impacte positiu per a totes les parts, en primer lloc pels pacients amb la seva qualitat de vida, també pels professionals que milloren el seu perfil competencial i finalment per a l’administració que pot prevenir part de les complicacions més complexes i cares.

3.- D’altra banda el grup és multidisciplinari: quins perfils professionals hi ha i per què?

Sabem que els millors resultats s’obtenen quan s’aborda un problema de manera coordinada i des de visions complementàries. En aquest sentit tant infermeria com medicina tenen una amplia experiència en portar la cronicitat de moltes malalties, fent prevenció i coordinant accions. L’entrada darrerament de nous actors com nutricionistes i referents de benestar emocional encaixa molt bé en aquesta malaltia que té moltes derivades. Precisament la part emocional i la seva relació que les persones tenim al voltant dels aliments és una pedra angular del maneig de l’obesitat ja que no hem d’oblidar que estem enfront una malaltia neuroendocrina. Però és també una bona oportunitat per a millorar els fluxos de treball que tenim amb companys especialistes coma ara endocrinologia o cirurgia metabòlica entre d’altres i que tenen més expertesa en la gestió de casos més greus.

4.- També expliqueu que cal treballar l’abordatge comunitari de l’obesitat com a malaltia crònica des de l’evidència científica. Què suposa i com cal fer aquest abordatge comunitari?

Bé, aquesta part és de les més atractives però alhora també de les més lentes d’articular. Si el missatge que donem als nostres pacients aconseguim que sigui sincrònic amb el de diferents actors socials i comunitaris, l’impacte serà major i més sostingut en el temps. Això suposa parlar amb clubs esportius, farmàcies, centres cívics, teixit comercial del barri, de manera que es vagi fent taca d’oli, però fa falta voluntat i plantejar uns objectius realistes. També perquè els centres d’Atenció Primària no poden abastar-ho tot òbviament, i per què no tothom amb obesitat respon igual a les mateixes accions. Cal poder oferir un quants recursos per a diferents perfils i els CAPs poden ser l’eix vertebrador.

5.- He vist que entre els objectius específics està fer un document sobre l’abordatge del pacient amb obesitat en AP. Heu començat ja aquest document? Quin seran els temes que analitzareu?

Si, estem ja ultimant un primer document per a l’abordatge de l’obesitat a les consultes de primària i que pugui ser d’utilitat per a la major part de realitats territorials. La idea és dibuixar uns punts claus mínims i a realitzar en un període de temps concret. A partir d’aquí som conscients de la diversitat de casos , de la càrrega assistencial que ja tenim, i que no es pot pretendre arribar a tothom, però pensem que si podem donar valor ajudant a moltes persones amb obesitat que ho sol·liciten i ho requereixen mèdicament, la gratificació serà enorme.

6.- Voleu fer un curs sobre actualització en obesitat i una Jornada sobre Obesitat. Com teniu aquests objectius? Podem parlar ja d’algun programa i o data?

Tenim varies activitats damunt de la taula , i la primera serà donar una curs presencial sobre l’abordatge el proper 24 d’abril a la seu de la CAMFIC on tractarem tots aquest temes esmentats.

7.- Finalment, com espereu de la CAMFiC us pugui ajudar i donar suport com a nou grup de treball?

La CAMFIC és una societat amb molt de prestigi a Catalunya entre el món de Primària i que arriba a molt professionals. Poder comptar amb el seu suport i portar a terme activitats acreditades, amb un aval de qualitat e imparcialitat és per tant absolutament clau per a l’èxit. Ens aquest moments el suport és ja una realitat tant amb la difusió de les activitats com amb la cessió d’espais i la interlocució amb altres agents de salut.

Cercador

Cercar