10 de gener de 2024

Estrena de la sèrie documental Històries de la Primària

El 10 de gener vam viurer un moment excepcional per a la medicina familiar i comunitària amb l'esperada presentació de la docusèrie "Històries de la Primària". Aquest projecte, que podríem dir va ser gestat i inspirat fa cinc anys, quan la CAMFiC va compartir al Fòrum de Diàleg Professional la imperiosa necessitat de posar en primer pla l'Atenció Primària (AP) en els mitjans de comunicació.

La proposta de la CAMFiC destacava la importància d'ensenyar la realitat de l'Atenció Primària, subratllant que és l'espai on es resolen més del 90% dels problemes de salut. En un document del Departament, es plantejava augmentar la presència dels professionals d'MFiC en els mitjans de comunicació i crear un espai específic per ressaltar el seu valor afegit.

La docusèrie "Històries de la Primària" (6 episodis de 45 minuts) creada per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat es va estrenar el 18 de gener i ofereix una perspectiva de la realitat quotidiana de l'AP i explica la relació especial que s'estableix entre els professionals sanitaris i els seus pacients. Encara que la CAMFiC no ha estat directament involucrada en el projecte, alguns dels seus membres han participat activament, i creiem que, d'alguna manera, hem inspirat aquesta iniciativa que destaca els professionals de l'Atenció Primària com a experts a abordar les patologies més freqüents i promoure la prevenció i la salut comunitària.

Compartim la proposta que vam redactar per millorar la imatge de la Medicina Familiar i Comunitària en els àmbits institucional i social del Fòrum de Diàleg Professional. En aquest document, destaquem el quart punt de la pàgina 68 en el que proposàvem  "Crear un espai específic en els mitjans de comunicació (programa habitual, sèrie...) on els professionals de l'MFiC puguin donar a conèixer el valor afegit que aporta la seva visió de la salut de les persones. Els metges de família, amb la seva expertesa, esdevenen els especialistes que opinen sobre les patologies més prevalents i altres aspectes de prevenció, promoció de la salut i salut comunitària, tot des de la seva particular visió que inclou la promoció i prevenció de la salut, orientació comunitària, prevenció quaternària, habilitats comunicatives i ètiques, i continuïtat assistencial, entre d'altres."

Link al document: 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/eixos-xiv-legislatura/1r_forum_dialeg_professional/documents/conclusions-forum-dialeg-professional.pdf

Estem encantats de veure com aquesta inspiració esdevé realitat a les pantalles, il·luminant el camí cap a una millor comprensió i apreciació de l'AP. A més, estem emocionats de veure algunes de les nostres sòcies i socis en els pròxims capítols, compartint les seves experiències i contribuint a enriquir aquesta narrativa única sobre l'Atenció Primària.

Cercador

Cercar