19 d'octubre de 2023

Actualització de la guia sobre l’atenció al migrant a la consulta

El grup de treball de la CAMFiC COCOOPSI (Comissió de Cooperació i Salut Internacional) ha elaborat una tercera edició de la guia Atenció al pacient migrant. Es tracta d’una edició actualitzada on s’exposa al professional de l’Atenció Primària els fonaments de l’atenció al migrant i el seu entorn, començant per l’entrevista clínica i l’examen de salut, les activitats preventives i les vacunes, i abordant des del signe / símptoma cap a l’orientació diagnòstica de motius tan freqüents com la diarrea, la tos, la febre, l’anèmia i tants altres que sovint no es verbalitzen, però que hi són.

El motiu de l’actualització ha estat que a l’Atenció Primària hi ha força atenció al migrant, i perquè des de COCOOPSI, com expliquen en el pròleg de la Guia, entenen que cal garantir un accés tant igualitari com equitatiu al sistema, amb independència del status migratori de la persona atesa. Les barreres són múltiples, també lingüístiques i culturals, de forma que caldrà proveir de serveis d’interpretació allà on calguin, com també estar capacitats per comprendre i respectar les diferències culturals i les creences. L’enfocament integral a la persona migrada ha de tenir en compte aquestes característiques, facilitant la prevenció i l’educació, afrontant d’inici les conseqüències sobre la salut mental inherents al propi desplaçament, i exercint polítiques de salut pública sostenibles, solidàries, i que garanteixin l’atenció.

Cercador

Cercar