15 de juny de 2022

Documents de consens sobre el risc de les exploracions endoscòpiques en persones fràgils

La Societat Catalana de Digestologia, la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària han elaborat un document amb indicacions i valoració del risc de les exploracions endoscòpiques en persones d’edat avançada o fràgils. 

El document pretén analitzar i valorar el risc-benefici dels tractaments endoscòpics, que en persones d’edat avançada o fràgil poden ser clarament negatius.  Per tant, el text presenta una taula amb recomanacions generals del grup de consens, i apartats sobre: valoració de la indicació i el risc-benefici de l'endoscòpia digestiva persones d’edat avançada i/o amb fragilitat, a qui cal fer diagnòstic situacional abans d’una endoscòpia digestiva?, qui hauria de fer el diagnòstic situacional?, indicacions d’endoscòpia digestiva segons grau de fragilitat, i com s’articula la relació entre atenció primària, geriatria i digestiu?

Cercador

Cercar