25 de maig de 2022

Premis al millor article original i millor tesi de la CAMFiC

Image title

Premi Millor Article Original de la CAMFiC per "TSH Levels as an Independent Risk Factor for NAFLD and Liver Fibrosis in the General Population"

Autors: Alba Martínez-Escudé 1,2,* Guillem Pera 1,3 , Anna Costa-Garrido 1,4, Lluís Rodríguez 1,5, Ingrid Arteaga 1,6 , Carmen Expósito-Martínez 1,7, Pere Torán-Monserrat 1,3 and Llorenç Caballería 1

Està publicat a la revista JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. Té un factor d'impacte la revista de més de 4 (Impact Factor: 4.242 (2020) Journal Rank: JCR - Q1 (Medicine, General & Internal)

En català, seria que els nivells de l’hormona TSH són un factor de risc independent d’ esteatosi hepàtica no enòlica i de fibrosi hepàtica a la població general.

Per això, els autors fan un seguiment de més de 2400 subjectes i mesuren nivells TSH, a més d’altres variables i els hi fan una prova que es diu elastografia sobre el fetge. Determinen que la TSH s'associa a més risc d’esteatosi (una alteració MOLT freqüent del fetge) i fibrosi, a la població general (sense seleccionar per hepatopatia, vol dir).

Té el mèrit de fer-se a atenció primària sobre una patologia molt freqüent i que a la pràctica es pot fer a tothom.Image title

Premi Millor Tesi CAMFiC ex aequo per Francesc Xavier Cos Claramunt per la tesi:

Prevenció de la diabetis tipus 2 en atenció primària. Estudi del perfil de risc a Europa, anàlisi d'una intervenció sobre l'estil de vida a Catalunya i ressenya de la seva contribució internacional

Dirigida per: Bernardo Costa Pinel i Joan Josep Cabré Vila. Presentada a la URV i que ha rebut la qualificació  d’Excel.lent cum laude

Es tracta d'un projecte de tesi que il·lustra com d’un ajut d’un projecte finançat per la agència de Salut Pública d’Europa (DG Sanco), Projecte DE-PLAN-CAT, l’ Atenció Primària de Catalunya esdevindria referent internacional en el camp de la Prevenció de Diabetis. La línia investigadora en la qual està basada aquest projecte ha rebut reconeixements i ha consolidat un grup de recerca amb professionals d'atenció primària de tot el territori català. Tota la intervenció és sobre estils de vida, alimentació i exercici físic, no hi ha cap fàrmac en absolut. És una intervenció factible i amb un bon rendiment global.Image title

I Diana Elizabeth Fernández Valverde per la Tesi:

Estimación del riesgo cardiovascular en población española adulta y control de los factores de riesgo en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida

Dirigida per Carlos Brotons Cuixart i Joan Josep Cabré Vila i presentada a la URV. Ha rebut la qualificació d’Excel·lent cum laude

Com a resum, dir que aquesta tesi tracta sobre la utilitat del càlcul del risc cardiovascular (RCV) i del grau de control dels factors de risc a persones amb malaltia cardiovascular establerta. Realitza una funció predictiva de RCV de per vida; avalua les conseqüències clíniques d'utilitzar les noves taules SCORE/SCORE OP a Espanya, i finalment avalua el grau de control dels factors de risc a pacients amb malaltia cardiovascular definida. Diverses cohorts i estudis transversals exploren la conveniència de fer aquests càlculs de cara a una millor classificació i tractament de pacients amb risc cardiovascular. Sens dubte, això suposa un avenç en el coneixement d'aquestes malalties, les més prevalent al nostre país i amb una mortalitat elevada, i poder aconseguir nivells òptims de factors de risc en els tractaments que es donen.Image title

Cercador

Cercar