9 de maig de 2022

Enric Aragonès, soci de la CAMFiC al Consell Assessor de Salut Mental del Departament de Salut

Image title

Enric Aragonès, tercer per l'esquerra de la primera fila

El nostre soci i membre del grup de Treball Salut Mental de la CAMFiC, Enric Aragonès és la veu de la primària dins el Consell Assessor de Salut Mental, que recentment el Departament de Salut ha renovat.

Tot i ser l’única veu de l’atenció primària, l’Enric pren el compromís de “fer visible que l'atenció primària és un genuí dispositiu de salut mental, no solament un apèndix o un complement de l'atenció psiquiàtrica”.

Aquest Consell Assessor renovat està constituït per professionals experts en l’àmbit de la salut mental i les addiccions, i les seves principals funcions seran, principalment, la  revisió dels models d’atenció, de la cartera de serveis i prestacions a la xarxa pública; adaptació de les estratègies de salut mental al model comunitari de prevenció, participatiu i de recuperació; elaboració de recomanacions, guies de pràctica clínica i plans d’actuació específics a problemes de salut prioritzats; disseny d’instruments per a la implantació de models organitzatius, millora de l’eficiència i plans de reordenació de serveis; elaboració d’indicadors d’avaluació dels sistemes d’atenció des d’una visió integral i de continuïtat assistencial, i definició de les prioritats en l’àmbit de la recerca, la innovació i les TIC en salut mental.


Podeu accedir a la nota del Departament al següent enllaç

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/420922/salut-impulsa-renovacio-del-consell-assessor-salut-mental-addiccions

Cercador

Cercar